x

Enviar a un amic:

Com funciona el teu cervell?

Has notat que és una tasca que podem fer bé, tot i que cal mantenir la informació que ens interessa “en memòria” durant un període d’espera per tal de fer-ho bé. Si en aquest moment t’haguessin fet una ressonància magnètica funcional per a identificar quines àrees cerebrals estaven consumint més oxigen en aquest període d’espera, hauries vist una cosa semblant a la imatge que et mostrem.

Hi ha àrees en l’escorça cerebral frontal i parietal que s’activen de forma selectiva quan mantenim informació en memòria de treball.

a) Prefrontal dorsolateral b) Gir frontal superior c) Junció frontal superior d) Escorça parietal posterior e) Escorça visual

Xarxa de neurones

Això també s’ha vist a nivell neuronal en el cervell de monos que realitzen aquestes tasques. Algunes neurones en aquestes àrees mostren un augment d’activitat (ritme d’emissió de potencials d’acció) durant el període d’espera en resposta a alguna propietat de l’estímul que es memoritza (en la tasca d’abans, la posició).

Aquesta evidència ha dut a contemplar un marc teòric que pot explicar aquestes observacions en el funcionament d’una xarxa de neurones biològiques.

Resonancia magnética nuclear Nivell neuronal en el cervell de monos