x

Enviar a un amic:

Què hem après?

  • 1) La memòria de treball és un sistema cognitiu sobre el que es fonamenta gran part de la nostra capacitat cognitiva: permet relacionar estímuls amb accions futures retenint i manipulant informació durant períodes d’uns pocs segons
  • 2) Mesures d’imatge cerebral demostren que la memòria de treball depèn d’un sistema de xarxes neuronals en l’escorça cerebral prefrontal i parietal
  • 3) Experiments d’electrofisiologia en monos han permès identificar neurones en aquestes escorces que mantenen una taxa de dispar elevada i selectiva a la identitat de l’estímul mentre se’l manté en memòria de treball (activitat persistent)
  • 4) Aquestes dades experimentals han portat a definir un model computacional (model d’atractors) de xarxa neuronal biològica que pot reproduir les dades electrofisiològiques i conductuals en aquests experiments.
  • 5) El fonament fisiològic d’aquest model computacional és la recurrència excitatòria entre neurones de la xarxa, que fa que un estímul transitori pugui mantenir-se reverberant dins la xarxa durant uns quants segons.
  • 6) En el model, l’equilibri entre excitació i inhibició en la xarxa de neurones és important per a mantenir un règim de funcionament consistent amb la memòria de treball

Com puc aprendre’n més?