x

Enviar a un amic:

La unitat de computació en el cervell és la neurona

La unitat simple de computació en el cervell és la neurona, que té una maquinària cel·lular que li permet generar descàrregues elèctriques sobtades i brevíssimes (potencials d'acció) en resposta a petites estimulacions elèctriques.

Més informació

L'escorça cerebral es caracteritza per una alta densitat de connexions sinàptiques entre les neurones del circuit local. Si aquesta connectivitat és prou forta i densa, l'activació transitòria del circuit pot portar a un estat en què les neurones de la xarxa es retroalimenten contínuament i porten a un estat d'activitat persistent sostingut autònomament pel circuit.

Aquesta activitat persistent que es manté en el circuit local de l'escorça prefrontal degut a la seva densa connectivitat pot ser per tant el substrat neural de la memòria de treball a nivell de circuit.

Quan una neurona 'dispara' un potencial d'acció, transmet aquest senyal a altres neurones veínes (o postsinàptiques) a través de contactes químics (sinapsis).

Si una neurona rep suficients entrades sinàptiques en una finestra temporal, arribarà al seu llindar i generarà un nou potencial d'acció.

Més informació